Stem 21 maart voor BoLo in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West.

Stadsdeel

Op 21 maart kun je in Amsterdam stemmen voor een nieuwe stadsdeelcommissie. Deze commissie zal in West bestaan uit zestien buurtbewoners waarvan vier uit Bos en Lommer. Voor het eerst mogen hier ook buurtbewoners aan deelnemen die geen lid zijn van een politieke partij.

Lex de Jong is een bewoner met een warm hart voor de buurt en stelt zich met BoLo verkiesbaar voor Bos en Lommer.
BoLo heeft het belang voor de buurt voorop staan en zet per onderwerp zijn netwerk in de buurt in om een goed advies uit te kunnen brengen.
Op deze manier kan BoLo als vertegenwoordiger van de buurt een breed gedragen advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel West.

Netwerk

BoLo is een netwerk van betrokken buurtbewoners die een warm hart hebben voor hun eigen leef- en werkomgeving.
Om het bestuur goed te kunnen adviseren over wat er speelt in Bos en Lommer praten we onder andere met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, scholen, verenigingen, zorginstellingen en bezoekers van onze mooie wijk.

In 2011 is Lex de Jong Boloboost gestart. Een buurtcommunity waarmee hij wilde aantonen dat het toen geldende imago haaks stond op de positieve beleving van vele Bos en Lommerbewoners. Deze off- en online community is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van ca. 5000 mensen.

Bewoners, gemeente en verschillende instanties weten Boloboost al te vinden voor advies en vragen over bepaalde onderwerpen die spelen in de buurt. Andersom levert Boloboost ook input om onderwerpen aan de kaak te stellen of op de agenda te zetten – op eigen initiatief of die van andere bewoners/ondernemers.

Buurtbewoner

In 2000 is Lex de Jong vanuit Groningen in Bos en Lommer komen wonen en hij heeft sinds die tijd de buurt enorm zien veranderen. In de jaren dat hij in Bos en Lommer woont heeft hij een breed netwerk in de buurt opgebouwd.

Als onderdeel van de stadsdeelcommissie ziet hij nu de mogelijkheid om deze netwerken in de buurt zoveel mogelijk te bevragen om samen tot breed gedragen adviezen te komen.

Hieronder een lijst van projecten die Lex reeds in Bos en Lommer heeft (mede) geïnitieerd:

2011 Initiatiefnemer Boloboost
2011 Eerste Bolobooze kroegentochten
2011 Inpakwinkel Bos en Lommer
2012 Eerste Streetdinner Erasmuspark
2013 Eerste BoloBios filmavond
2015 Project Gemaal Mercatorstraat
2016 Projectvoorstel Kwartiermaker Kolenkit
2016 Projectvoorstel BoloBuurtMarkt [BoloPlein]
2016 Eerste Openluchthotel van Schaffelaar
2016 Robert Scott expeditie
2017 Initiatiefnemer BoLo

Invloed

Door voor BoLo te kiezen heb jij een belangrijke stem in het advies aan het dagelijks bestuur.
Jij mag je uitspreken over de initiatieven uit de buurt en plannen van de gemeente.

BoLo wil Bolo Buren, Boloboost en andere - online én offline - buurtnetwerken inschakelen om initiatieven aan voor te leggen. De mening van deze bewoners en ondernemers vormt een belangrijke basis van het 'bolobrede' advies van BoLo aan het dagelijks bestuur.
Op deze manier werken we SAMEN aan een (nog) fijnere werk- en leefomgeving in Bos en Lommer.

Het advies dat de commissie uitbrengt aan het dagelijks bestuur is zwaarwegend maar niet bindend.
Echter wanneer BoLo kan aantonen dat het advies breed gedragen wordt door de buurt moet het dagelijks bestuur wel heel goed beargumenteren waarom zij het advies naast zich neerlegt.

Mensen

BoLo gaat over mensen. Bos en Lommer is voortdurend in ontwikkeling. Er woont en werkt een mooie mix van mensen die van Bos en Lommer een buurt maken met een fijn dorpsgevoel.

Bewoners en ondernemers in buurt hebben allemaal één ding gemeen, allemaal willen ze dat Bos en Lommer een fijne plek blijft om te wonen en te werken.
Door met BoLo in kaart te brengen wat de positieve en negatieve gevolgen van een initiatief zijn kan de buurt een ontwikkeling of initiatief beïnvloeden.

Initiatief

Als buurtbewoner is het niet meer voldoende om enkel te reageren op veranderingen in de buurt. Je moet initiatief tonen en anticiperen op kansen in de toekomst.

BoLo staat voor deze pro-actieve houding waar bewoners samen achter een mooi plan gaan staan - alleen zo kun je de buurt beter en leuker maken.
Heb je een plan of wil je iets onder de aandacht brengen van de stadsdeelcommissie laat het Bolo weten.

Contact

Heb je een vraag of wil je nog meer informatie? Aarzel dan niet en neem gerust contact met op met BoLo.
Facebook: BoLo
Mail: info@urbanboost.nl
Telefoon: 06 28128755

Lex de Jong - initiatiefnemer BoLo Foto: Vincent van Kleef

+

BoLo!